Wycena tego jak wprowadzić technologię

Blu-ray, jednak nie zdołał zdobyć takiej popularności i wsparcia ze strony producentów i konsumentów. HD DVD oferował większą pojemność niż

Wycena tego jak wprowadzić technologię it

Technologia HD DVD była nieudaną próbą

Technologia HD DVD była nieudaną próbą wprowadzenia nowego formatu optycznego do przechowywania wysokiej jakości treści wideo. HD DVD miał konkurować z formatem Blu-ray, jednak nie zdołał zdobyć takiej popularności i wsparcia ze strony producentów i konsumentów.

HD DVD oferował większą pojemność niż