Ogrzewanie problematycznych przestrzeni, takich jak magazyny

Dodane: 17-03-2019 17:07
Ogrzewanie problematycznych przestrzeni, takich jak magazyny nagrzewnice master gazowe

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznaczonym do te