pozycjonowanie stron bydgoszcz

Content marketing daje możliwość poznania predyspozycji

Częstym błędem podczas projektowania kampanii w oparciu o content marketing jest ignorowanie znaczenia kanałów, które docelowo posłużą do kontaktu z odbiorcą. Należy pamiętać, że content marketing nie tylko daje możliwość przygotowania treści pod kątem odbiorcy, ale umożliwia okrPublic/images/031.jpgDodane: 01-12-2018 05:14

Powrót do pełnej wersji: pozycjonowanie stron bydgoszcz